OR


De Ouderraad (OR) organiseert samen met het team allerlei activiteiten (kerstviering, Sinterklaas, laatste schooldag enz.), beheert de vrijwillige ouderlijke bijdrage en de schoolreis gelden.                                                                                             

De Ouderraad bestaat uit:

Oudergeleding:

Chris de Vries (Voorzitter)    

Linda Lindeboom (Penningmeester)          

Marijke Mellema (Secretaris)

Wiebren Groen

Judith Ogink

Angelien ten Hoor-van Os

 

Personeelsgeleding:

Freerk Brouwer

 

Ouderhulp

Sommige activiteiten in de school vragen om meer begeleiding. Daarom doen wij geregeld een beroep op de ouders om ons en dus de kinderen te helpen. Wij horen graag van u als u bereid bent te assisteren bij één of andere activiteit/klus.
 

Ouderbijdrage

Om de diverse festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst en andere feestelijke gebeurtenissen op school te kunnen bekostigen wordt er jaarlijks een, vrijwillige, geldelijke ouderbijdrage van 30 euro gevraagd. Dit ouderfonds wordt door de penningmeester van de ouderraad beheerd. De penningmeester verzoekt u aan het begin van het schooljaar deze vrijwillige bijdrage te voldoen. De schoolreizen vallen niet onder de ouderbijdrage.

U kunt contact opnemen met de OR via het volgende mailadres: OR@trime.nl

 De OR heeft regelmatig overleg; uw input, vragen en opmerkingen worden op deze vergaderingen besproken, waarna u reactie van ons zult krijgen: 

 

 

 

 

 

 

 

(klik op logo)

 Omdat het op deze website lastig is om foto's te plaatsen, 

hebben we een facebookpagina aangemaakt om u een kijkje in de klas te kunnen geven.