MR

 
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich inhoudelijk bezig met onderwijs-, personele en financiële zaken. Op deze terreinen heeft de MR advies en/of instemmingsrecht.        

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

       
Oudergeleding:                                         
Wietske v/d Werff-Huisman
Riemer Renkema

             
Personeelsgeleding:
Marjan de Vries-Dam
Wendy de Kleine


De MR vindt het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokkenen te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en dus ook de school.
De MR wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle zaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld. Wat voor vraag het ook is: u kunt altijd bij de MR terecht.

U kunt contact opnemen met de MR via het volgende mailadres: MR@trime.nl

 

Vergaderdata:

14 september

12 oktober

23 november

11 januari

15 maart

10 mei

28 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

(klik op logo)

 Omdat het op deze website lastig is om foto's te plaatsen, 

hebben we een facebookpagina aangemaakt om u een kijkje in de klas te kunnen geven.