Ouderportaal

Het team van Daltonschool De Trime vindt een open contact met de ouders / verzorgers van haar leerlingen erg belangrijk. Daarom biedt de school de ouders / verzorgers de gelegenheid in te loggen in het ouderportaal van het administratieprogramma van school. Wij zijn de eerste school in Opsterland met een ouderportaal, waarop ook het nieuwe digitale rapport van de leerlingen zichtbaar is. Ouders kunnen zich dan doorlopend op de hoogte stellen van de vorderingen van hun kind(eren).

 

In uw eigen afgeschermde ouderportaal kunt u uiteraard alleen informatie vinden die op school aanwezig is over uw eigen kind(eren):

  • Algemene leerlinggegevens (N.A.W. gegevens, medische informatie (indien deze is doorgegeven)
  • Gezinsgegevens (N.A.W gegevens, huisarts, noodnummers)
  • Activiteitenkalender van onze school
  • Groepsgegevens (adresgegevens en telefoonnummers van klasgenoten)
  • Resultaten (digitaal rapport)

Het ouderportaal zal bijdragen aan een goede communicatie tussen de school en de ouders van onze leerlingen!

 

Met onderstaande link kunt u meteen naar het ouderportaal:

 

Nog geen inloggegevens?

Als u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord heeft voor het ouderportaal kunt u contact opnemen met Ina v/d Vlugt(directeur). U ontvangt een automatisch gegenereerd wachtwoord dat eenvoudig aan te passen is onder de knop “account” en dan “wachtwoord veranderen”. Als u de inloggegevens onverhoopt kwijtraakt, kunt u deze opnieuw bij Ina v/d Vlugt aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

(klik op logo)

 Omdat het op deze website lastig is om foto's te plaatsen, 

hebben we een facebookpagina aangemaakt om u een kijkje in de klas te kunnen geven.