Luizencontrole
 

Om uitbraak van luizen op school te helpen voorkomen, vindt er telkens op de woensdag na een schoolvakantie een luizencontrole plaats in alle groepen. Een goede controle door het luizenpluisteam is alleen mogelijk wanneer het goed mogelijk is om de haren van uw kind (los) te kammen. Haren vol haarlak en/of gel zullen dit niet goed mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor prachtige ingevlochten haren e.d.. Graag hiermee rekening houden.

Indien er door de luizenpluisouders een besmetting met neten/luizen is geconstateerd, dan wordt er diezelfde dag telefonisch contact gezocht met de ouder(s)/verzorger(s). Andere ouders worden via de mail op de hoogte gebracht.

 

Voor informatie over het bestrijden van hoofdluis klik hier

 

 

 

 

 

 

 

(klik op logo)

 Omdat het op deze website lastig is om foto's te plaatsen, 

hebben we een facebookpagina aangemaakt om u een kijkje in de klas te kunnen geven.