Dit is ODS De Trime

De Trime is een openbare Daltonschool in Beetsterzwaag. De Trime is onderdeel van de overkoepelende organisatie ComprixIeder kind is er welkom en krijgt de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Op de Trime vinden we een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en school belangrijk. Er vindt daarom regelmatig overleg plaats met de medezeggensschapsraad (MR) , de ouderraad (OR) en de leerlingenraad.

 

Trime is het Friese woord voor de sport van een ladder. We kunnen de school beschouwen als een soort ladder met 8 sporten. Elk jaar klimt een kind een treedje hoger.

 

De Trime in het kort: 
*    Eerste school met Daltononderwijs in Opsterland
*    Modern, effectief onderwijs in een ruime en mooie omgeving
*    Kleinschalig: gemiddelde groepsgrootte van 17 kinderen
*    Leerlingen behalen sinds jaar en dag goede resultaten
*    Tevreden ouders en leerlingen
*    Openbaar karakter: verschillen zijn normaal    

                                              

Meer informatie:  http://www.trime.schoolgids.pdf

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Trime ligt op een prachtige plek met een groot grasveld voor de school. Als centraal punt heeft de school een ruime hal.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1/2 heeft een mooi licht lokaal met een speelzolder. Daarnaast hebben ze ook nog een eigen speellokaal.

 

 

De lokalen van groep 3/4 en groep 7/8 hebben een extra ruimte. Deze groepen hebben elk een half lokaal extra tot hun beschikking als stilte werkplekken.  

 

 

 

 

(klik op logo)

 Omdat het op deze website lastig is om foto's te plaatsen, 

hebben we een facebookpagina aangemaakt om u een kijkje in de klas te kunnen geven